Anasayfa Tarımsal Danışmanlık
Tarımsal Danışmanlık ve Reçetelendirme PDF Yazdır e-Posta

Ülke nüfusunun hızla artması ve tarım alanlarının, amaç dışı kullanımı nedeniyle gittikçe azalması, bu alanların verimli kullanılması gerekliliğini getirmiş ve kaliteli ürün alınması zorunlu hale gelmiştir.

Tarımsal üretimimizde verim ve kalitenin artırılmasında, hastalık ve zararlılara karşı yapılacak zirai mücadele büyük önem taşımaktadır. Özellikle kimyasal mücadelede kullanılan ilaçların, insan ve çevre sağlığı ile doğal dengeye olumsuz etkileri nedeniyle, denetim altında, uygun zamanda ve uygun yöntemlerle kullanılma zorunluluğu bulunmaktadır. Son yıllarda yaşanan ilaç kalıntı sorunları dikkate alındığında zirai ilaç kullanımının ne denli önemli olduğu ortaya çıkmaktadır.

Tüketici satın aldığı ürünün insan sağlığına uygun ve güvenli bir şekilde üretildiğinden emin olmak istemektedir ki bu da onun en doğal hakkıdır.

Bu çerçevede önlemler, biyolojik mücadele ve biyoteknik mücadele yöntemleri, kimyasal mücadeleden önce, başvurulması gereken yöntemlerdir.

İyi tarım uygulamaları ilkeleri doğrultusunda izlenebilir üretimi gerçekleştiren Ülker Ziraat, çevre ve insan sağlığına önem vererek, tüketicinin güvenilir gıdalara ulaşmasını hedeflemekte ve üreticilere (bitki besleme, zirai mücadele ve izlenebilirlik konularında) danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

 
Ülker Ziraat