Anasayfa Faydalı Bilgiler
Gübre Çeşitleri PDF Yazdır e-Posta

Azotlu Gübreler 

Ülkemizde üretilen ve kullanılan azotlu gübreler amonyum sülfat, amonyum nitrat, kireçli amonyum nitrat ve üre'dir. 
 
Amonyum sülfat: (NH4)2S04 şeklinde kimyasal yapısı olan bu azotlu gübrenin etken N içeriği % 21, S içeriği % 23.4 ve nötr etkilidir. 
 
Amonyum nitrat: Kimyasal yapısı NH4N03 ve N içeriği % 32.5-34 olan bu gübrenin yanıcılık özelliği giderilenler, sulu gübrelemede çok kullanılırlar. Kireçli veya kalsiyum amonyum nitrat: Kimyasal yapısı NH4N03CaC03 etken N içeriği % 20.5-26.0 olanı ve nötr bir gübredir. 
 
Üre: Kimyasal yapısı CO (NH2)2 ve etken N içeriği % 45-46, gübrenin suda erimesi kolay ve asit etkilidir. 

Fosforlu Gübreler 

Ülkemizde üretilen fosforlu gübreler süperfosfat, triple süper fosfat ve diamonyum fosfattır. 
 
 Süperfosfat: Kimyasal yapısı Ca(H2P04)2 ve etken P içeriği % 7-8 (% 16- 18 P20S) olan bu gübre asit etkilidir. 
 
Triple süperfosfat: Kimyasal yapısı Ca3(HP04)2 olan ve etken madde içeriği % 18-19 (% 42-44 P20S) olan bu gübre suda erir. 
 
Diamonyum fosfat: Kimyasal yapısı (NH4)2 HP04 olan bu gübrenin etken madde içeriği % 18 N ve % 20 P (% 46 P20S) ve gübre fosforunun % 90' dan fazlası suda eridiği için çabuk etkilidir.  

Potasyumlu Gübreler  

Ülkemiz topraklarının genelde fosfor ve azot yönünden fakir, potasyum yönünden zengin olmaları nedeniyle ülkemizde potasyumlu gübre kullanımı oldukça azdır. Ülkemizde üretilen potasyumlu gübreler, potasyum sülfat ve potasyum nitrattır. 
 
Potasyum sülfat: Kimyasal yapısı K2S04 olan ve etken madde içeriği % 40- 43 K (% 48-S2 K20) olan bir gübredir. 
 
Potasyum nitrat: Kimyasal yapısı KN03 olan ve etken madde içeriği % 38 K (% 46 K20) ve % 13 N olan bu gübrenin suda tam erimesi nedeniyle, sulu gübrelemede kullanılması uygundur.  

Kompoze Gübreler 

Bu gübreler iki veya daha çok bitki besin maddesini içeren ve bitki besin maddelerini % N, P ve K sırasına göre belirten gübrelerdir. Ülkemiz topraklarının genelde azot ve fosfor yönünden fakir, potasyum yönünden yeterli olması nedeniyle kompoze gübreler genellikle potasyum içermezler. Ülkemizde bulunan kompoze gübreler, N, P, K (20-8.7-0) veya N, P20S, K20 (20-20-0) ile N, P, K (lS-6.5-12.5) veya N, P20S, K20 (lS-lS-15) yani üç onbeştir. 
 
Ülker Ziraat